Vi vill öka intresset för matematik samtidigt som eleverna får en inblick i olika yrken och arbetsplatser som finns i deras närhet

 

Teamet