”Det blev mycket roligare att lösa uppgifterna när de hade en koppling till verkligheten”

Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer vilket gör samverkan mellan skola och näringsliv mycket viktig. Matematiken ska utveckla olika strategier för att bland annat kunna lösa matematiska problem och använda ämnet i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Genom Smartmatte får eleverna möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang och uppleva matematiken utanför läroböckerna. Materialet ger en förståelse för, och inblick i, olika yrken samtidigt som avståndet mellan näringsliv och skola minskar. Variationen på lektionerna ökar och svårigheten många elever känner för matematiken läggs åt sidan för ett tag. 

 

”Det roligaste som hänt på en mattelektion”
– Alfred 9b Djurgårdsskolan

Vad kan vi erbjuda er

  • Låt elever integrera med arbetslivet 
  • Elever skapar nya relationer
  • Elever får en förståelse i sambandet mellan matematik och arbetslivet
  • Skratt och glädje i samband med matematik 
  • Erbjuder elever ett nytt sätt att lösa matteuppgifter på

Workshops

Ett av Smartmattes mest givande arbete är de möten vi skapar mellan elever och företag. Vi erbjuder företag och skolor workshop för eleverna som har räknat i matteboken. Vi planerar och strukturerar dagar på skolorna där företagen bjuds in och får lov att agera lärare för en dag. De får möjlighet att räkna sina uppgifter med eleverna samtidigt som det nätverkas och inspireras i allra högsta grad.