En rolle for hormoner i å formidle seksuell dimorfisme og … Ting å vite før du kjøper

En rolle for hormoner i å formidle seksuell dimorfisme og … Ting å vite før du kjøper

Selv denne forskningen på hormoner så vel som kvinnespesifikk reproduktiv biologi utelater t som om T ikke kan være relevant for kvinnespesifikke sensasjoner. Kvinnehood er dermed omvendt knyttet til T, slik at redusert T er koblet til sensasjoner som foreldreskap som er tenkt som feminin. Likevel blir også redusert T undersøkt mest hos menn.

Imidlertid er binyrebetalinger til sirkulerende androgener relativt større hos kvinner enn menn (Abraham et al., 1975, Wajchenberg et https://norsk-apotek.com/levitra/ al., 1986). Det er usikkert hvordan dette kan påvirke organisasjoner mellom T så vel som sosiale fenomener, spesielt fordi det er klart bevis på at sirkulerende T hos kvinner ikke bare er en representasjon av adrenal aktivering (Abraham, 1974).

Kjønn bekreftende omsorg – Planned foreldreskap i Michigan kan være morsomt for noen

Selv om høy T noen ganger kan være relatert til prinsipper som kartlegger ondskap i denne tiden så vel som område, går en avhengighet av før teorien som forbinder høyt T med mannlighet glipp av den kliniske båten (Adkins-Regan, 2005). Det skjuler spennende, komplekse, så vel som essensielle metoder T er assosiert med sosiale handlinger, samt resulterer i mer omfattende innsikt.

g., Oliveira, 2009, Wallen, 2001). Å sjekke ut varianter som er relevante for hverandre, er en viktig komponent i komparative rammer, som bruker en samling av ofte utveksling av linser: en for artsspesifikke særegenheter, og en annen for innebygd i tverrspesialer så vel som generaliseringer. Enkelt sagt, et komparativt rammeverk er noe som ligner på å ha kaken din (mennesker er dyr!) i tillegg til å spise det også (mennesker er ikke ”bare” kjæledyr!), og tjener for å undersøke mennesker som fremskritt organisk, men i tillegg posisjonerte vesener.

Den beste guiden til hvordan fungerer mannlig prevensjon?

I studier på mennesker kan man dermed spørre (1) hvordan er det som gjelder et menneskespesifikt fenomen? Sammen med (2) akkurat hvordan kan denne koblingen mellom T og også en detaljert oppførsel anses som en del av evolusjonært sikre mekanismer? En atferdssøyle neuroendokrinologi er at hormonelle midler bare har atferds betydning i sammenheng (e.

Oliveira (2009) fanger dette når han spesifiserer: ”Den sosiale bøyningen av androgener kan betraktes som et system for å endre androgenavhengig atferd til den eksisterende sosiale atmosfæren til individet.”Likevel hva innebærer det sosiale miljøet eller konteksten? Det anerkjennes best med hensyn til varianter unikhet. For eksempel etablerer Femalefemale trakassering konteksten for om hormoner som østradiol vil påvirke muligheten for kvinner rhesus macaques som leter etter sexrelaterte møter med menn (Wallen, 2001).

Vårt testosteron: den mannlige hormonet påvirker helsemessige menns helsemessige

I Blueblack Grassquit Fish viser hanner i sammenhenger med høyere konkurrenter høyere T (Lacava et al., 2011). I tillegg til at arbeid med vinnerloserresultater har avdekket nøyaktig hvordan justeringer av kontekst kan påvirke hvordan cichlid fisk ’oppfatter’ en anledning på en måte som påvirker t -reaksjoner (Oliveira et al., 2005). På denne måten er det bare stimuli-in-context, som hevdet for tid i feltet med tilfeller fra fugler, fisk, amfibier og også pattedyrtyper for å nevne noen (bass så vel som Zakon, 2005, Goodson et al., 2005, Oliveira, 2009, Rose og også Moore, 2002, Wallen, 2001).

Sosiale konstruksjoner er konseptuelle sensasjoner som er skapt og vedlikeholdt i samfunnet og også kan begrense eller lette vaner. Selv om mange mener at sosiale konstruksjoner er uten betydning for biologisk forskningsstudie eller også ideologiske, er det klare vitenskapelige faktorer å ta hensyn til dem. Forsømmelse av sosiale konstruksjoner er foreløpig gradvis anerkjent for å være en ideologisk holdning i seg selv, med konsekvenser.

Den ultimate guiden til testosteron: den mannlige hormonen påvirket menns helse

For eksempel, hvis bare de fuglevanene som eksisterte på tvers av varianter ble undersøkt, ville vi absolutt slutte å undersøke fuglesang eller reirstruktur? Blant mine mål i denne artikkelen er å demonstrere nøyaktig hvordan det å ta vare på menneskespesifikke kontekster hjelper til å produsere biologiske og transformative forståelser. En relativ struktur hevder at innsikt fra ett taxon kan ta en tur over taxa (e.

Så selv om mitt fokus får på mennesker, inkluderer jeg relevant forskningsstudie fra ikke-menneskelige dyr, og et mål med denne artikkelen er å tenke på den sosiale funksjonen til både både hos mennesker og mer bredt. Hvis maskulinitet ikke spesifiserer den sosiale rollen til T, hva gjør hva? Jeg har hevdet at empirisk informasjon opprettholder en annen tolkning.

7 -minutters regelen for testosteron og mannlig atferd – BPS

Siden i dag papir konsentrerer seg utelukkende om T, vil jeg bare referere til de fasettene i S/P-konseptet som er relatert til å svare på før teoribånd mellom maskulinitet så vel som T.Høyt T er knyttet til konkurrenter i S/P -konseptet, i stedet for maleness samt aggresjon, avl, hindring og seksualitet. Og også, redusert T er koblet til pleie i stedet for kvinnedom og foreldreskap.

1). Konkurranse refererer til ressurskjøp eller beskyttelse, med kilder som vanligvis er spesifisert for å bestå av kjønnsrelaterte sjanser, barn, spedbarn, tilstand, produktressurser osv. Nurturance beskriver koselig, omsorgsfull, støttende rett samtale, og også dette kan være med partnere, venner, babyer, familie og også andre. Det som betyr noe som konkurransedyktig eller pleier kan være artsspesifikt, slik at en rimelig vaner i en typer kanskje ikke er i en annen.

https://bookmarkingglobal.info/story.php_id=64169.html

Lämna en kommentar